سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس خاشعی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
صدیقه نقی پور – کارشناس ارشد زراعت شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

افزایش جمعیت جهان نیاز به اب و محصولات کشاورزی را تشدید نمودند و این امر ضرورت تولید محصولات بیشتر و بالتبع ان عوارض جانبی بیشتری را نیز به محیط زیست و منابع طبیعی وارد نموده است. فعالیت های کشاورزی آلوده کننده هایی را در محیط زیست رها می سازد که باعث آلودگی اب می گردند. با توجه به اهمینت شناسایی آلودگی منابع اب می بایست به دنبال راه کارهایی برای شناسایی منابع آلاینده اب زیرزمینی بود و از آلودگی بیشتر این منابع جلوگیری کرد. یکی از این راهها استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS می باشد. هدف از این تحقیق ارائه روشی ساده برای تعیین مکانهایی با پتانسیل آلودگی زیاد در سطح دشت مشهد هستند که منشا آنها آلودگی کشاورزی می باشد این عمل با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و بر اساس اطلاعات سهل الوصول و موجود می باشد. نتایج نشان داد که بخش های مرکزی رضویه و احمد اباد شهرستان مشهد بیشترین پتانسیل الایندگی منابهع اب زیر زمینی را از فعالیت های کشاورزی نسبت به دیگر قسمتها دارا هستند.