سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام شهریار – کارشناس مدیریت ریسک شرکت بیمه ملت و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازن
حمیدرضا علی محمدی – سرپرست اداره بیمه های مهندسی مجتمع مرکزی بیمه ملت و کارشناسی ارشد مه

چکیده:

هدف از این نوشتاز بررسی توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی در خصوص پذیرش ریسکهای بزرگ مثلا ریسکهای صنعت نفت و همچنین دلیل اصلی عدم تمایل صنعت نفت برای همکاری با شرکتهای بیمه داخلی می باشد. در این راستا، در قالب مدلهای توانگری با ضرایب ثابت، به برآورد ریسک شرکتهای بیمه ای صنعت بیمه ایران مطابق با شیوه محاسبات اتحادیه اروپا پرداخته ایم. بر این اساس، اقدان به محاسبه کرانه توانگری مالی و نسبت کرانه توانگری مالی برای شرکتهای بیمه نموده ایم. در ادامه، در قالب یک روش مبتنی بر آزمون اضطراب و حساسیت به بررسی اثر یک سناریوی واقعی (خسارت وارده بر دکل چاه شماره ۲۴ نفت نفت شهر در سال ۱۳۸۹) بر نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در صورت بروز چنین سناریوی خسارتی برای هر یک از شرکتهای مورد پذیرش آنان فراتر از توان مالی آنها رفته و لذا بسیاری از این شرکتها در مرز ورشکستگی بالقوه قرار خواهند گرفت.