سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مستانه غنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاروزی دانشگاه تهران
آذر هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاروزی دانشگاه تهران

چکیده:

نتایج تحقیقات متعدد اخیر زمینه را برای اجماع اندیشمندان د رخصوص تایید تغییرات اساسی در بنیان های رشد و توسعه اقتصادی و چالشهای ایجاد شده از طریق این تغییرات فراهم آورده است بطوریکه برای سازگاری با این تغییرات و گذر از چالشهای بوجود آمده در عصر جدیدنیازمندبکاریگری رویکردها و روشهای جدید خلاقانه می باشیم بخش تعاون به عنوان یکی از بخشهای اصلی اقتصاد کشور هم از این جریان مستثنی نیست و با چالشهای جدیدی چون داشتن توان لازم برای رقابت با بخش خصوصی گسترش صادرات و بهره گیری از فرصتهایی که از طریق ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی برای بخش تعاون فراهم شده و … روبرو می باشد. درصورتی که این چالشها به فرصت های تبدیل می شود که از تمام توانمندی های انسان ها استفاده شود. همچنین نقش کارآفرینی و وجود کارآفرینان دربخش تعاونی می تواند تعیین کننده باشد چرا که از کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد جوامع یاد شده و از آن به عنوان سمبل ونماد تلاش و موفقیت در امور تجاری یاد می کنند کارآفرینان پیشگامان موفقیت های تجاری در جامعه بوده و از نظر رهبری مدیریت نوآوری کارایی بهره وری ایجاد شغل رقابت و تشکیل شرکت های جدید نقش مهمی در توسعه اقتصادی و شرکتهای تعاونیدارند توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه ای کارآفرینان دربخش تعاون و بهره گیری مناسب از این ظرفیت ها برای توسعه بخش تعاون ضروری می باشد لذا این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای به بررسی و تحلیل شناسایی و تشریح توانمندی های کارافرینان در بخش تعاون پرداخته شود