سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن دهقانی – استادیار ، گروه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سیدعلی جوزی – استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی ،گروه محیط زیست ،واحد تهران شمال ،تهران
قاسم شکری بنگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

جزیره فارور به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده دریایی کشور به لحاظ بکر بودن و داشتن جاذبه های طبیعی نظیراکوسیستم های مرجانی ,زیستگاه پرندگان آبزی وعقاب ماهیگیر , زیستگاه جبیر , سواحل پاکیزه , آثار تاریخی و فرهنگی متنوع نواحی اطراف آن و م ناطق اکوتوریستی دیگر در اطر اف آن,تنوع آداب و رسوم و فرهنگ غنی جوامع محلی اطراف جزیره پتانسیل بالایی جهت تبدیل شدن به یک منطقه اکوتوریستی را دارد .در مطالعه حاضر از روش برنامه ریزی راهبردیSWOT که مبتنی بر شناخت نقاط ضعف و قوت (عوامل داخلی )و تهدیدها و فرصتهای فرا رو (عوامل خارجی ) است برای شناخت توان منطقه و برنامه ریزی آن جهت اکوتوریسم ا استفاده شده وبر این اساس نقاط ضعف و قدرت و فرصت و تهدید ها فراروی توسعه اکوتوریسم در این منطقه شناسائی و نتا یج اولیه بصورت جداول EFAS,IFAS خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ) درآمد و نهایتا در ماتریس SWOT با بررسی متقابل عوامل داخلی و خارجی استراتژی های مبتنی بر رشد و گسترش اکوتوریسم منطقه پیشنهاد گردید