سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لطیف صمدی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
یاور کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
سعید رضائیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

شناخت هندسه آبخوان هدایت هیدرولیکی و تراوایی برای تعیین جریان طبیعی آب و مدیریت بهره برداری بهینه ازمنابع آب زیرزمینی امری ضروری است پارامترهای هیدرولیکی آبخوان عموما از طریق آزمون پمپاژ بدست می آید در دهه های اخیر استفاده از روشهای ژئوفیزیکی پیشرفتهای زیادی در بررسی ویژگیهای لایه های زیرسطحی داشته و تلاشهای زیادی در ایجاد همبستگی تجربی بین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان و پارامترهای ژئوفیزیکی صورت گرفته است باتوجه به محدودیت های آزمون پمپاژ از قبیل کم بودن تعداد چاه ها هزینه زیاد زمان بری از روشهای ژئوفیزیکی در تخمین پارامترهای هیدرولیکی ابخوان استفاده میشود.