سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سارا غلامی – دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی جعفریان – دانشجوی کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد وا
عباس نبی – دانشجوی کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد وا
علی اصغر مسلمی پور – دانشجوی کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد وا

چکیده:

با توجه به اهمیت جهانی، ملی و منطقه ای صنعت توریسم، درمنطقه چمستان به جهت تنوع محیط جغرافیایی، چشم اندازهای جذاب طبیعی، میراث های تاریخی و فرهنگی، و سنت های شهری، روستایی و پایبندی به آنها، صنایع دستی، موقعیت ارتباطی خاص این شهرستان از لحاظ جغرافیایی توریسم می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد زمینه ساز توسعه شهر و روستاهای منطقه چمستان شود که طی آن برنامه ریزی برای بررسی و شناسایی و معرفی قابلیت و جاذبه های گردشگر منطقه چمستان و نقش آن در توسعه منطقه از طریق توزیع جغرافیایی قابلیت و جاذبه های توریستی، ایجاد و گسترش خانه های دوم و معرفی قابلیت ها و جاذبه های اکوتوریسمی، فرهنگی در سطح روستاها، می تواند ضمن جذب گردشگران در سطوح محلی استانی و ملی موجبات توسعه شهرستان را به دلیل اشتغال زایی و درآمد بیشتر را فراهم نماید. با توجه به محتوا و مطالب این تحقیق که پرسش نامه آن به وسیله ی نرم افزار spss و شاخص اسپیرمن کای اسکویر تحلیل شده، قلمرو مورد مطالعه از میزان قابلیت ها و جاذبه های بالای گردشگری برخوردار است و با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی و کالبدی راهکارهایی جهت توسعه گردشگری ارائه شده است.