سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه حبیبی – کارشناسی ارشد روابط بین الملل
زینب کرمخانی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
اسلام کریمی – مرکز دانش پژوهان شاهد وایثارگر

چکیده:

دردنیای امروز توجه ویژه ای به افراد نخبه درکشورها می شود، چراکه این افراد تیز هوش،خلاق وصاحبان اندیشه نو وتفکر خلاق از گرانبهاترین سرمایه ها برای نیل به اهداف اساسی کشورها هستند.درشرایط حساس امروزی جامعه مابیش از هر زمانی به افراد هوشمند، خلاق ومتعهد نیاز دارد.که این افراد به دلایل متعدی ازجمله عوامل اجتماعی داخلی و بیرونی با مشکلاتی روبرو هستند و جهت رفع آن به توجه خاص دارند و ازطرفی امروزه فرار مغزها یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه است. افراد نخبه به دلایل متعدد برای برآوردن انتظارات خود به کشورهای توسعه یافته رفته و به دلیل توجه خاص آن کشورها به ایشان سعی در اقامت گزیدن می نمایند. و این مسئله سال هاست که کشورهای در حال توسعه را درگیر خود نموده بنابراین دولتمردان و برنامه ریزان در پی یافتن راه حلی برای حل این مشکل هستند.این مقاله با ارائه تعریفی جامع از توانمندسازی و ارتباط آن با نخبگان، و با بررسی اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای توانمندسازی آموزشی نخبگان باتوجه به برنامه های چهارم و پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله که خواستار رسیدن به جامعه ای پیشرفتهمبتنی بر دانایی و خردورزی هستند، می پردازد.