سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده لیلا قاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد علی تاجیک قنبری – عضو هیئت علمی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
سعید رضائی – عضو هیئت علمی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

جنس پنی سیلیوم شامل تعداد زیادی از گونه‌ها است که توانایی رشد روی سطوح گوناگون را دارند. گونه‌های متفاوتی از جنس پنی سیلیوم شناخته شده است که باعث پوسیدگی انباری به خصوصی میوه‌های مرکبات شده‌اند . در این آزمایش از چهار گونه متفاوت از قارچ پنی سیلیوم با نام‌های P.citrinum ، P.miczynskii ، P.janthinellum و P.janczewski استفاده شد و از تمامی گونه‌ها سوسپانسیون اسپور در آن مقطر استریل تهیه ، سپس تضمین مرکبات به عنوان تست بیماری‌زایی استفاده شد میوه ها در دو محل علامت‌گذاری شد که در یکی از آن‌ها ایجاد زخم و خراش کرده و سپس تلقیح صورت گرفته ارزیابی میزان آلوده کنندگی میوه ها بررسی شد. در این آزمایش تمامی گونه‌ها قدرت تخریب و آلودگی میوه‌ها بخصوص در محل زخم را داشته‌اند.