سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدیقه امیری – دانشجوی دکتری
سلیمان عباسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
حمید عزتپناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدابراهیم حسینی –

چکیده:

دراین مطالعه امکان تولید میکروامولسیون اسانس روغنی با کمک لسیتین سورفاکتانت و اتانل پروپانل وبوتانل کوسورفاکتانت مورد مطالعه قرارگرفت و نمودار فازی آنها رسم گردید نتایج نشان داد که نوع کوسورفاکتانت بروسعت منطقه تک فازی میکروامولسیون موثر بود و پروپانل وسیع ترین منطقه تک فازی را تشکیل داد درضمن نسبت ۱:۱ لسیتین پروپانل وسیع ترین منطق تک فازی را از بین نسبت های ۱:۱ و ۱: ۲ و ۲: ۱ تشکیل داد همچنین اندازه گیر یهدایت الکتریکی میکروامولسیون ها نشان داد که میزان این متغیر وابسته به میزان اب بود لازم به ذکر است که نتایج اندازه گیری هدایت الکتریکی میکروامولسیونها نشان داد که میزان این متغیر وابسته به میزان آب بود لازم به ذکر است که نتایج اندازه گیری گرانروی نتایج هدایت الکتریکی را تایید کردند بنابراین به نظر میرسد که لسیتین مورد استفاده لسیتین تجاری با خالص سازی نسبی سورفاکتانت مناسب برای تشکل میکروامولسیون O/W نیست و به همین دلیل شاید نتوان ازآن برای نانوکپسوله کردن اسانس روغنی پوست پرتقال دریک محیط ابی استفاده کرد.