سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد پازوکی – پژوهشگاه مواد و انرژی کرج مشکین دشت
فریده قوی پنجه –
مریم یاوری –
ژیلا ضیایی –

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا عملکرد سه قارچ زنده آسپرجیلوس نایجر NCIM 548 آسپرجیلوس نایجر جداشده از پوسته پسته و آسپرجیلوس فومیگاتوس درجداسازی و حذف کروم شش ظرفیتی از پساب مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت . بررسی ها نشان داد که عملکرد قارچهایآسپرجیلوس نایجر با اندکی تفاوت با حذف بیش از ۹۰% کروم شش ظرفیتی طی ۲۴ ساعت بهتر از آسپرجیلوس فومیگاتوس کاهش ۲۰ درصد کروم شش ظرفیتی طی ۲۴ ساعت بود درادامه عملکرد قارچ زنده و مرده آسپرجیلوس نایجر درحذف کروم شش ظرفیتی درغلظت های مختلف کروم مورد مقایسه و بررسی قرارگرفت نتایج نشان داهد که درغلظت های اولیه کروم شش تا ۴۰۰mg/l عملکرد قارچ زنده بهتر از قارچ مرده و درغلظت های بیشتر عملکرد قارچ مرده برقارچ زنده فزونی می یابد.