سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شروین شرافتمندجور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فریدون ثابت قدم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی محمد فرقدان – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر شهپرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله به منظور اطمینان از کارایی روش لتیس بولتزمن lattice boltzmann method در توصیف و تحلیل پدیده های اشوبناک معادله کوراموتو – سیواشینسکی kuramoto -sivashinsky کی . اس . یک بعدی براساس مولفه های روش لتیس بولتز من بازنویسی شده و حل می شود برای اطمینان از صحت حل با تغییر طول بازه ی محاسباتی و نیز ضریب کنترلی معادله که جایگزینی برای ضریب لزجت در پدیده های چند بعدی مکانیک سیالات است رخداد پدیده ی شکست تقارن به خوبی مشاهده می شود. در مرحله بعد از انجا که اعمال روش لتیس بولتز من تنها تکرار یک نگاشت با رابطه ای صریح برای تابع چگالی تک ذره ای است می توان ایده ی هدف یابی targeting پدیده های اشوبناک به وسیله ی نگاشتهای صریح را برای معادله ی کی . اس مورد نظر ازمایش کرد.