سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحمان جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مسعود موثقی صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

استهلاک و مهار انرژی در سرریزهای پلکانی دارای اهمیت بسزایی می باشد از این رو میزان استهلاک انرژی در این سرریزها در تعیین ابعاد واندازه حوضچه آرامی نقش مهمی ایفا می کند از دیدگاه دیگر استهلاک انرژی بیشتر معادل هزینه های خاکبرداری و بتن ریزی کمتری در حوضچه های ارامش می باشد از این رو باید ترکیبی از ابعاد پله های سرریز را برای ایجاد بیشترین استهلاک انرژی طراحی نمود بررسی پروفیل جریان برروی سرریزهای پلکانی ساده توام با زبری نیز بسیار مهم و تحقیق را معطوف بخود نموده است پروفیل جریان در سه حالت: پلکانهای ساده، پلکانهای لبه دار و پلکانهای لبه دار یک در میان بررسی می شود برای انجام تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی با کمک برنامه متلب استفاده شده است نتایج نشان میدهد که میزان ماندگاری جریان ریزشی در حالت سوم بیشتر بوده و در نتیجه استهلاک انرژی بیشتری را نیز موجب می شود.