سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون محبی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
علی محسن پورآذری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
عباسعلی مطلبی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران
علیرضا عاصم – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

چکیده:

رود ارس یکی از بزرگترین رودخانه های شمالغرب کشور و حوزه آبریز دریای خزر می باشد. مساحت حوزه آبریز ارس ۱۰۲۰۰۰ کیلومتر مربع، عرض متوسط دریاچه سد ۳ کیلومتر و طول آن در مواقع پر آبی ۵۲ کیلومتر و ارتفاع مفید آب پشت سد۲۷/۵ متر می باشد. در این تحقیق نمونه برداری از سه ایستگاهA1بالادست، A2وسط، A3 پایین دست ) در طول دریاچه پشت سد ارس در سال ۱۳۸۶ برای شناسایی و شمارش فیتوپلانکتونها و تغییرات جمعیت آنها در فصول مختلف در هر ایستگاه انجام گرفت. در این مطالعه ۴۶ گونه جلبکی متعلق به ۵ شاخه دیاتومه ها Bascillariophytae جلبکهای سبزChlorophytae) جلبکهای سبز-آبیCyanobacteria) دینوفلاژله هاPyrrophytae) و اوگلنوفیتا Euglenophytae) شناسایی شدند. در این تحقیق کیفیت آب ایستگاههای مورد مطالعه بر اساس شاخصهای اکولوژیکی شناسایی شدند. در این تحقیق کیفیت آب ایستگاههای مورد مطالعه بر اساس شاخصهای اکولوژیکی غالبیت، غنای گونه ای، تنوع گونه ای و برابری در فصلهای مختلف سال مورد بررسی قرار گرفت. میزان شاخصغالبیت در تمام فصول سال در ایستگاهA2 وسط دریاچه) بیشتر از میزان آن در دو ایستگاه دیگر است. بعلاوه شاخصغنای گونه ای در فصل بهار در تمام ایستگاهها بیشتر از میزان این شاخصدر بقیه فصول سال است