سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیده ندا حسینی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
فرانک موسوی – استادیار دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

درسالهای اخیر روند ورود زنان به جرگه آموزش عالی موجب شده که کارشناسان اجتماعی نگاهی نقادانه به آن داشته باشند فواید حضور زنان دردانشگاه ها که به تربیت نسلی بهتر منجر می شود آسیب هایی را نیز به همراه داشته است افزایش سن ازدواج درجامعه یکی از آسیب هایی است که باید به آن توجه خاصی مبذول داشت این پژوهش به منظور بررسی تهدیدهای تحصیلات عالیه دختران برسن ازدواج آنها از دیدگاه دانشجویان دردانشگاه ازاد کرمانشاه انجام گرفت دراین مطالعه توصیفی از طریق نمونه گیری طبقه ای ۱۰۰ نفر از دانشجویان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته شامل ۱۲ سوال با مقیاس لیکرت بین آن ها توزیع شد داده های بدست آمده توسط ازمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت با توجه به نتایج بیشترین تهدید های تحصیلات عالیه دختران برسن ازدواج آنها از دیدگاه دانشجویان با توجه به بیشترین فراوانی ها ی مشاهده شده به ترتیب عبارتند از بالا رفتن سطح توقع درانتخاب همسر گرایش به تجمل گرایی کاهش میزان علاقه به ازدواج های فامیلی بالا رفتن غرور و تکبر انها فقدان تجربه و تبحر درامور خانه داری و بچه داری احساس استقلال طلبی مالی و عدم احساس نیاز به جنس مخالف کاهش اعتماد به نفس مردان برای درخواست ازدواج ا زآنها . کاهش احساس شور و هیجان دختران برای ازدواج به دلیل تمرکز توجه به تحصیل و کاهش تواضع آنها همچنین تهدیدهایی که از دیدگاهدانشجویان مورد تایید قرارنگرفتند و یا تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده درآنها معنی دار نبود عبارتند از عدم مسئولیت پذیری دختران تحصیل کرده دوری ازقناعت و سازگاری و کم طاقت و زودرنج بودن آنها نسبت به دختران با تحصیلات پایین