سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید طبیعی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
عرفانه راستی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبچر زمستان گذران درخور خارگیواقع در استان هرمزگان و بااستفاده از سرشماری های نیمه زمستانه چهارساله صورت گرفته است خور خارگی در استان هرمزگان ودرمختصات جغرافیایی ۲۷٫۷ عرض شمالی و ۵۶٫۴۲ طول شرقی واقع شده است به منظور مطالعه تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبچر خور خارگی و محاسبه تراکم و شاخصهای تنوع زیستی اطلاعات خام مربوط به سرشماریهای نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنار آبچر طی یک دوره چهارساله از سال ۱۳۸۵ ۲۰۰۷ لغایت ۱۳۸۸ ۲۰۱۰ از اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است براساس نتایج این تحقیق در طول این مدت ۴۰ گونه پرنده ابزی و کنار آبچر متعلق به ۱۳ خانواده و سه راسته درخور خارگی مورد شناسایی قرارگرفته است.