سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوربخش خداپرست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،مازندران،ایران
ابوالقاسم روحی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
مریم شاپوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،مازندران،ایران
رضا پورغلا – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

بررسی تنوع گونه ای و ساختار جمعیت زئوپلانکتونهای حوزه جنوبی دریای خزر در اعماق۵۰،۲۰،۱۰،۵ و متر و بصورت فصلی انجام شد مجموعا ۲۴ گونه شامل گروه پاروپایان با ۴ گونه گروه انتن منشعبان با ۷ گونه گروه گردتنان با ۹ گونه گروه تک یاخته ایها با ۲ گونه و گروه پلانکتون موقتی با ۲ گونه بودند مطالعه ساختار جمعیتی زئوپلانکتون نشان داد که متوسط تراکم سالیانه زئوپلانکتون ۱۱۱۴±۳۸۴۸ عدد در متر مکعب و میانگین زیتوده ان ۹/۶±۳۵/۱ میلی گرم بر متر مکعب به ثبت رسید بیشترین میزان تراکم سالیانه زئوپلانکتون متعلق به گروه پاروپایان بوده و کمترین میزان تراکم و زیتوده زئوپلانکتون مربوط به گروه تک یاخته ایها بود بررسی فصلی پراکنش زمانی ساختار جمعیتی زئوپلانکتون نشان داد که بیشترین متوسط تراکم سالیانه مربوط به فصل تابستان با ۱۲۳۰±۴۳۹۰ عدد در متر مکعب و بیشترین میانگین زیتوده ان در فصل زمستان با ۱۵/۹±۴۸/۹ میلی گرم بر متر مکعب به ثبت رسید بررسی جمعیت زئوپلانکتون در مناطق انزلی نوشهر و امیر اباد نشان داد که بیشترین میزان تراکم و زیتوده زئوپلانکتون در منطقه انزلی با ۱۳۵۲±۵۷۸۹ عدد در متر مکعب و ۱۱/۱±۴۴/۷ میلی گرم بر متر مکعب به ثبت رسید.