سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ولی اله یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
عبداله نجفی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
علیرضا زبرجدی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق تنوع ژنتیکی ۱۴ اکوتیپ آویشن دریافت شده از مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با استفاده از نشانگرRAPD بررسی شد. این تحقیق در آزمایشگاه بیوتکنولوژی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در بهار ۱۳۹۰ انجام شد. پنج آغازگر انتخاب شده برای تجزیه، از کل ۱۳۳ باند ظاهر شده تقریباً ۱۲۷ باند (۴۸/۹۵%) چند شکل تولید کردند. بیشترین تعداد باند چند شکل ایجاد شده متعلق به آغازگر E19 با درصد چند شکلی برابر۹۷% بود. بر اساس تجزیه کلاستر با استفاده از ضریب تشابه ژنتیکی جاکارد اکوتیپ‌ها به چهار گروه مجزا تقسیم شدند. تجزیه به مولفه‌های اصلی، نتایج تجزیه کلاستر را تائید کرد. کمترین تشابه ژنتیکی بین اکوتیپ‌های ۸ و ۱۴ (۱۱/۰) و بیشترین تشابه ژنتیکی بین اکوتیپ‌های ۴ با ۶ (۷۳/۰) بود.