سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ولی اله یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
عبداله نجفی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
علیرضا زبرجدی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق تنوع ژنتیکی ۱۴ اکوتیپ آویشن دریافت شده از مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و متعلق به مناطق مختلف جغرافیایی ایران با استفاده از نشانگر ISSR بررسی شد. هفت آغازگر انتخاب شده برای تجزیه، از کل ۸۳ باند ظاهر شده تقریباً ۷۹ باند (۹۵/۱۸%) چند شکل تولید کردند. بیشترین تعداد باند چند شکل ایجاد شده متعلق به آغازگر UBC-876 با درصد چند شکلی برابر ۹۵/۸% بود. بر اساس تجزیه کلاستر با استفاده از ضریب تشابه ژنتیکی جاکارد اکوتیپ ها به سه گروه مجزا تقسیم شدند. تجزیه به مولفه های اصلی، نتایج تجزیه کلاستر را تائید کرد . کمترین تشابه ژنتیکی بین اکوتیپ های ۱۳۲۰۶ و ۲۷۸۱۴ (۰/۱۹) و بیشترین تشابه ژنتیکی بین اکوتیپ های ۲۷۸۰۰ با ۲۷۸۱۴ (۰/۸۸) بود.