سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده شفاء موسوی فرد – دانشگاه اصفهان
محمدرضا رحیمی نژاد –
حجت اله سعیدی –

چکیده:

گندم نان Triticum aestivum با موقعیت حیاتی آن یکی ازمهمترین و گسترده ترین محصولات زراعی درسراسر جهان است خزانه وراثتی گنم خودرو بطور عمده شامل گونه هایی با سطح پلوئیدی Triticum monococcum, (x =7 Triticum urartu, Triticum boeoticum است که موضوع مورد بحث محققین طی سالهای اخیر شده است هدف از این مطالعه تعیین تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی خزانه وراثتی گونه های دیپلوئیدی Triticum ایران با استفاده از مارکرهای ملکولی REMAP IRAP ISSR است این مارکرها مارکرهای بسیارکارامد برای مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی است جهت انجام این بررسی تعداد۴۱ نمونه متعلق به گونه ی Triticum boeoticumsubsp. thauodar ازسراسر کشور جمع آوری شدند و با استفاده از۱۱ جفت پرایمر۹ISSRجفت پرایمرREMAP و ۸پرایمرIRAP مورد ازمایش قرارگرفتند سپس داده های حاصل با استفاده ازنرم افزار NTSYSps ضریب simple matchingو ضریب تشابه جاکارد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت