سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
اسداله علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ولی اله ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گردودرمنطقه ارومیه به منظور ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ های برتر ازاوایل سال ۱۳۸۸لغایت ۱۳۸۹ این آزمایش انجام گرفته است. شناسایی و انتخاب ژنوتیپ های برتر گردو در باغ کلکسیون گردو درمنطقهکهریز ارومیه انجام گرفت ابتدا نسبت به علامت گذاری و ثبت کروکی تعداد زیاد ژنوتیپ گردو اقدام شد. سپس در مراحل اولیه، انتخاب عمدتاً بر اساس میزان محصول ، عادت باردهی ، پرباری ، کیفیت میوه و اندازه میوه صورت گرفت .از بیندرختان انتخابی از هرکدام ( حد اقل ۳۰ عدد بذر ) برداشت و ثبت برخی خصوصیات میوه و مغز ازجمله وزن میوه ، ضخامت پوست چوبی، میزان چسبندگی پوست چوبی به مغز، وضعیت سطح پوست چوبی ،شکل میوه ، طول ، عرض و قطرمیوه ، وزن مغز، درصد مغز، وضعیت چاقی یا درشتی مغز و رنگ مغز در این ژنوتیپ ها بر اساس دیسکریپتور گردوصورت گرفت که درکل ۱۵ ژنوتیپ برتر با توجه به صفات اصلی انتخاب شدند.دربین ژنوتیپ های انتخاب شده بیشترین و کمترین عملکرد میوه خشک را بترتیب ژنوتیپ های ۱۵ و ۸ داشته است همچنین بیشترین و کمترین وزن میوه مربوط به ژنوتیپ های ۱۵ و ۱۰ بوده است