سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی زراعتگر – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

چکیده:

بر اساس بسیاری از منابع موجود کشور ایران یکی از خاستگاه های زرشک بوده و این مسئله می تواند باعث تنوع محصول در مناطق مختلف کشت آن شده باشد. در حال حاضر کلون مورد کاشت زرشک در اکثر مناطق ایران به عنوان کلون تجاری، همان زرشک بی دانه است که اصل و منشأ آن از روستاهای استان خراسان جنوبی بوده است .این تحقیق به منظور شناسایی و جمع آوری ژرم پلاسم بومی زرشک (دانه داروبی دانه ) کشور با هدف حفظ ذخائر ژنی ایجاد بانک ژن و استفاده از آن در برنامه های به نژادی از طریق حفظ خصوصیات مطلوب درزرشک در طی ۳ سال در استان خراسان جنوبی انجام گرفت. براین اساس در مراحل رشدی مختلف (قبل از باز شدن جوانه های گل، زمان گلدهی، دوره رشد فعال درخت رشد و زمان برداشت میوه) به مناطق کشت زرشک دراستان مراجعه و نسبت به علامتگذاری، ثبت موقعیت جغرافیایی و خصوصیات مهم ژنوتیپها بر اساس دیسکریپتور اقدام شد. در مجموع از سالهای مورد آزمایش حدود ۱۸ ژنوتیپ دانه دار و ۲ ژنوتیپ بی دانه متفاوت با صفات کاملا متمایز و مناسب شناسایی ، کدگذاری و یادداشت برداری گردید و جهت حفظ و ارزیابی، جمع آوری و به کلکسیون مرکز تحقیقات منتقل گردید.