سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید گلمحمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
محمد پیله فروش – کارشناس ارشد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین

چکیده:

در منطقه الموت استان قزوین زغال اخته یک گونه بومی و خودرو محسوب گشته که از ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ متر از سطح دریا پراکنده شده است. این گونه نه تنها مقاومت خوبی به عوامل زنده وغیر زنده خصوصاً آفات نباتی داشته بلکه توانایی بالایی در زنده ماندن و رشد در شرایط نامطلوب را دارد و تا ۴۰ – درجه سانتیگراد را تحمل میکند و تا ۳۰۰ سال نیز عمر می کند. زمان گلدهی در بهار بسیار زود بوده و میزان گرده ای که آزاد میکند بسیار زیاد است. میوه آن بسیار با ارزش بوده و برای مصارف تازه خوری و فرآوری مانند تولید شربت، آب میوه، مربا و دیگر فرآورده هاسنتی استفاده فراوانی می شود. این گونه پتانسیل قابل توجهی برای تک کشتی دارد. در این تحقیق قابلیت و پتانسیل کشت زغال اخته در ۷۰۰ هکتار از باغات در منطقه الموت مورد ارزیابی قرار گرفت و تعداد ۳۶ ژنوتیپ از درختانی که دارای خصوصیات برجسته از نظر اندازه و وزن میوه و میزان محصول و خصوصیات رویشی درخت باشد انتخاب و ارزیابی شدند. ژنوتیپ های مورد مطالعه بترتیب دارای وزن میوه بین ۱/۷۶ تا ۴/۳۰ گرم، طول میوه بین ۹/۸ تا ۳۳/۵ میلیمتر، قطر میوه بین ۷/۳ تا ۲۳/۰ میلیمتر، میزان قند کل یا مواد جامد محلول ۱۳/۳۷ تا ۲۵/۸۷ درصد و اسیدیته بین ۲/۰ تا ۳/۱۶ در آب میوه بودند. در این بررسی ژنوتیپ های KKP2 و KK7 و SOS2 برای برنامه اصلاح ژرم پلاسم بعنوان ژنوتیپ های امید بخش انتخاب شدند.