سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب قریب خانی – باشگاه پژوهشگرانجوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
محمد پورکاظمی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان رشت
سهراب رضوانی گیل کلایی – موسسه تحقیقات شیلات ایران تهران
مصطفی تاتینا – باشگاه پژوهشگرانجوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:

این بررسی با هدف بررسیتنوع ژنتیکی ماهی سوف سفید در تالاب انزلی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ای انجام گرفت به این منظور تعداد ۵۰ عددنمونه بالغ ماهی سوف سفید از تالاب انزلی جمع آوری گردید. از هر ماهی حدود ۲ گرم از بافت نرم باله پشتی جدا و سپس در الکل ۹۶ درصد نگهداری گردید. DNA ژنومی هریک از نمونه استخراج گردید و سپس کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز تعیین شد واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR با استفاده از ۶ جفت آغازگر ریز ماهواره انجام گردید محصولات تکثیر شده از PCR با ژل پلی آکریل آمید ۶ درصد الکتروفورز و با محلول نیترات نقره رنگ آمیزی شد تصویر ژلهای تهیه شده توسط دستگاه مستند سازی ژل با استفاده از نرم افزار Biocaptثبت گردید پس از رتبه دهی به الل ها محاسبات ژنتیکی براساس تست AMOVA محاسبه گردید.