سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مظاهر قنبریان – دانشگاه آزاد – بانک ژن گیاهی ملی ایران
جهانگیر عباسی کوهبالکانی – دانشگاه آزاد – بانک ژن کیانی ملی ایران
جواد مظفری – دانشگاه آزاد – بانک ژن کیانی ملی ایران
سید بعقوی صادقیان مطهر – دانشگاه آزاد – بانک ژن گنجی ملی ایران

چکیده:

تنوع ژنتیکی از ملزومات و اساس کار اصلاح گیاهان دست که تکامل طبیعی نشئت گرفته و مهم‌ترین جزء در پایداری که نظام‌های بیولوژیکی است و سازگاری درازمدت و بقای جمعیت‌های گیاهی را تضمین می‌کند. کسب طلا از فواصل ژنتیکی ، در بین افراد و جمعیت‌ها و آگاهی از روابط خویشاوندی گونه‌های مورد نظر در برنامه‌های اصلاحی، امکان سازماندهی ژرم پلاسم به نمونه‌گیری مؤثرتر از ژنوتیپها را فراهم می‌سازد. در سال ۱۳۸۹ تعداد ۴۱۲ نمونه از انواع ملون شامل: خربزه، طالبی، گرمک ،دستنبو و خیار چنبر در مزرعه با کلاژن ملی یک سیاسی ایران به صورت مشاهده این کاشت و در سال ۱۳۹۰ از بین ۴۱۲ نمونه، ۳۵ نمونه از روی صفات مورفولوژیکی مطلوب انتخاب همراه یک نمونه تئاتر به فاصله دو متر و رویه ردیف ۷۰ سانتی‌متر کشت، شناسایی و صفات مورفولوژیک بوته و میوه براساس دستورالعمل IPGRI ارزیابی گردید از بین آن‌ها نمونه‌های خربزه مشهدی و خربزه گرمسار ایت (کویری) جدا و صفات آن‌ها در برنامه آماری این SPSS ، تجزیه به عامل ها با چرخش varmax انجام و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند نتایج نشان می‌دهد که در بین سه گروه خربزه ، انواع تاشکندی با دمبرگ بلند و بینشی بزرگ‌تر گ گوشت ضخیم و قند بیشتری هستند و خربزه های مشهدی دارای ویژگی متمایز قاچ و نوار اندازه‌های غیر یکنواخت هستند درصورتی‌که خربزه های کویری ، دارای بذر و برگ‌های بزرگ‌تر و دیر رس می‌باشند .