سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی فتح اللهی –
سیدمحمدجواد میرهادی –

چکیده:

ارزیابی تنوع ژنتیکی ۱۰۳ لاین از توده بومی گندم شمال غرب کشور تهیه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذردردومرحله مزرعه ای برای صفات زراعی و ازمایشگاهی با استفادها ز تکنیک الکتروفورز گلیادین ها A-PAGE انجام و فهرست بندی نوارها برمبنای نوار ۵۰ رقم گندم کانادایی مارکوئیس بعنوان شاهد طبق روش بوشوک و زیلمن محاسبه گردید تجزیه خوشه ای براساس صفات زراعی لاینها را به هفت گروه تقسیم کرد و نشان داد که توده ها از نظر صفات زراعی دارای تنوع بسیارزیادی است براساس الکتروفورگرام گلیادینی از میان ۱۰۳ لاین از توده ۲۶ لاین مشابه و ۸۲ لاینکاملا متفاوت بود نتایج حاصل ازاین تحقیق نشانداد که تنوع گلیادین هاه درتوده های مورد مطالعه بسیار چشمگیر است بطوریکه تعداد ۴۵ نوار با میزان حرکت نسبی مختلف مشاهده گردید دراین میان نوار گلیادینی ۶۲ درناحیه بتا با ۷۲% بیشترین و نوار ۱۴/۵ درناحیه امگا را ۱/۹% کمترین فراوانی را داشت فراوانی نوار ۴۳/۵ نشانگر کیفیت نانوایی در گندم نان درناحیه گاما ۶۰/۹۵ %بود. که نشان دهنده حضور الل های با کیفیت خوب درمیان توده های بومی است.