سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی شیلاتی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیدوار فرهادیان – استادیار گروه شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر وزیری زاده – عضو هیئت علمی مرکز مطالعات دانشگاه خلیح فارس بوشهر
محسن نوری نژاد – عضو هیئت علمی بخش اکولوژی پژوهشکده میگوی کشور، استان بوشهر

چکیده:

پاروپایان در میان جمعیت های زئوپلانکتونی به عنوان بزرگ ترین گروه از زیرشاخه سخت پوستان به شمار رفته و تقریبا ۷۰ درصد کل جمعیت های زئوپلانکتونی را در محیط های دریایی به خود اختصاص می دهند. پاروپایان جانواران آبزی و به خصوص دریایی می باشند، اگر چه بسیاری گونه ها زیستگاه های آب شیرین یا مصب ها را اشغال می کنند. پاروپایان آزاد در زیستگاه های متنوعی زندگی می کنند که پاروپاپان پلانکتونی را که در اقیانوس ها زندگی می کنند تا گونه های کفزی که بر روی سطح درشت جلبک ها یا در فضاهای میکروسکوپی درون رسوبات تا گونه های زیر زمینی که درون آب های زیرزمینی یا منافذ آب های گرم دریاهای عمیق زندگی می کنند را شامل می شود. در این مطالعه که در فصول تابستان و پاییز ۱۳۹۰ با نمونه برداری فصلی در مصب رودخانه حله انجام گردید به بررسی تنوع جامعه پاروپایان پرداخته شد که ۴ راسته و ۸ خانواده از آنها شامل راسته های: Calanoida، Cyclopoida، Poecilostomatoida، Harpacticoida و خانواده های شامل: Acartiida، Paracalanoidae، Pontellidae، Temoridae ،Oithonidae، Oncaeidae، Corycaeidae، Ectinosomatidae، Miraciidae مشاهده گردیدند. محاسبات نهایی مشخص کردند که Oithonidae با ۵۰۶۶ فرد در متر مکعب و Miracidae با ۸۰۰ فرد در متر مکعب بیشترین و کمترین فراوانی را در فصل تابستان شامل می شدند. همچنین در بررسی مشابه در فصل پاییز، Acartiidae با ۱۲۸۸۷ فرد در متر مکعب و Corycaeidae با ۴۴۴ فرد در متر مکعب به ترتیب بالاترین و کمترین فراوانی را نشان دادند. همچنین با استفاده از شاخص های تنوع شانون، سیمپسون و مارگالف بیشترین تنوع در فصل تابستان به نسبت فصل پاییز مشاهده گردید. هدف از این مطالعه بررسی تنوع پاروپایان در طی فصول گرم و معتدل در ناحیه مصبی رودخانه حله بوده است.