سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صفورا نیک آفرین آلانق – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست جانوری،گرایش بافت شناسی و جنین شناسی
عبدالله حسن زاده –

چکیده:

اکوسیستم در حقیقت بالاترین واحد زیستی و حیات بوده وکل کره زمین از یک اکوسیستم تشکیل و به عنوان یک موجود زنده محسوب می گردد که پیوسته بستر حیاتی خود را در جهت بهینه سازی وضعیت رشد و توسعه خود تغییر می دهد. همه اشکالمتنوع حیات ارزش خاص خود را دارند واز بین رفتن حتی یک گونه آثار نا مطلوبی در تعادل طبیعت بر جای خواهد گذاشت. استان قم با مساحتی حدود ۱۱۲۳۸ کیلومتر مربع در ناحیه فلات مرکزی ایران واقع شده و به دلیل ویژگی های خاص ژئوگرافیکی و اقلیمی از تنوع زیستی چشمگیری برخوردار است. پژوهش حاضر به منظور شناخت بیشتر گونه های جانوری در خطر انقراض استان قم و وضعیت حفاظتی این گونه هادر منطقه و نیز از لحاظ مقررات ایران و مقررات بین المللی بر اساس لیست ۲۰۱CITES وIUCN انجام شده است. در کل ۲۸۰ گونه جانوری در استان قم از ۵ رده ی جانوری ماهیان،دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران گزارش گردیده است که تعداد قابل توجهی از این گونه های جانوری در معرضخطرند.دراستان فعالیت هایی برای حمایت از این گونه ها انجام گرفته است که مهم ترین آن اعلام منطقه پلنگ دره به عنوان منطقه حفاظت شده می باشد