سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پذیرا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سیده مریم امامی –
تیرداد مقصودلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

این تحقیق به مدت ۴ ماه و در ۳ ایستگاه انجام گرفت، بیشترین تنوع زیستی در ایستگاهه ای بالادست قرار داشت، در ایستگاه شماره ۱ بیشترین فراوانی نسبی مربوط به راستهEphemeroptera 42 درصد) بود و در ایستگاههای پایینتر از تعداد این راسته کاسته می شود