سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرجس خدابخش – دانشجوی کارشناسی ارشدمحیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه محیط زی

چکیده:

سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ و نگهداری از تنوع اکوسیستم‌ها و ذخایر توارث گیاهی و جانوری کشور نمونه‌هائی از غنی ترین مناطق طبیعی این سرزمین را در چهار رده یعنی پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده به عنوان الگو انتخاب ودر محدوده وظایف قانونی خود اداره می کند.استان کرمان با وسعت۱۷۹۹۱۶ کیلومتر مربع‌ در جنوب شرقی فلات ایران بین ۵۴ درجه و ۲۱ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۳۴ دقیقه طول شرقی و ۲۶ درجه و ۲۹ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۵۸ دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع‌ شده‌ است‌و تقریبا۱۱درصدمساحت کل کشور را به خود اختصاص می دهد. این استان با داشتن یک پارک ملی( خبر) ،یک اثر طبیعی ملی (سرو سیرچ) ،دو پناهگاه حیات وحش (روچون و مهروئیه) ویک منطقه حفاظت شده (بیدوئیه) دارای تنوع گونه ای فونستیک وفلورستیک غنی در مناطق چهارگانه خود است که برخی از این گونه ها بومی بوده وبرخی ازآن ها در خطر انقراض و یا در بحران انقراض قرار گرفته اند در این پژوهش می کوشیم تادر ابتدا طبقات چهارگانه کشورمان رابا ۵ مشخصه صفات ویژه، هدف، مدیریت، اندازه و نوع استفاده موردواکاوی قراداده، سپس به شرح موقعیت هر یک از مناطق چهارگانه در استان پرداخته و تنوع زیستی بی نظیرفونستیک وفلورستیک را در این مناطق بررسی نماییم.