سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیره سادات میرزمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری-دانشگاه ارومیه

چکیده:

روتیفرها راسته ای از جانوران میکروسکوپی و نزدیک میکروسکوپی را تشکیل می دهند. بیشترین روتیفرها حدود ۰,۱-,۵ میلی متر طول دارند اگر چه اندازه خود را می توانید از ۵۰ میکرومتر به بیش از ۲ میلی متر برسانند. حدود ۲۲۰۰ گونه از روتیفرهاشرح داده شده اند. از نظر تاکسونومیکی، به چهار کلاسSeisonidea و Bdelloidea ،Digononta ،Monogononta تقسیم میشوند. به منظور بررسی تنوع زیستی این جانوران میکروسکوپی در استان تهران، با استفاده از روش های متداول در نمونه گیری، از آبهای سطحی نواحی مختلفی از استان نمونه ها جمع آوری شدند. با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر، گونه های جدیدی در این استان شناسایی و معرفی شدند. طی این مطالعه ضمن آشنایی بیشتر با روتیفرها، گونه های شناسایی شده از این گونه جانوری، مورد بررسی قرار گرفته است