سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری یزد
محمدحسین ایران نژاد – پاریزی(استادیار دانشگاه یزد)

چکیده:

تنوع زیستی به معنای قابلیت تمایز بین موجودات زندهاز هر منبع که شامل اکوسیستم های زمینی، دریاییمی باشد. این مفهوم شامل تنوعدر درون گونه ها،بین گونه ها وتنوع اکوسیستم ها می باشد.هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی گونه های گیاهی وجانوری در معرض خطر استان کرمان با تکیه براکوسیستم های بیابانی و اقلیم خشک و بیابانی آن می باشد.استان کرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده و مرکز آن شهر کرمان است. مساحت این استان در حدود ۱۷۵۰۶۹ کیلومتر مربع می باشد.که دارای پوشش گیاهی خاص نواحی کویری است .این استان دارای ۶/۳ میلیون هکتار اراضیبیابانی استکه حدود ۳۴ درصد از سطح استان را به خوداختصاص داده است از این میزان ۳/۳ میلیونهکتار اراضی کویری وبیابانی و۳ میلیون هکتار شنزارهایفعال ونیمه فعال می باشد. در این منطقه جنگل قابل توجهی وجود ندارد و رستنی های آن نیز محدود به برخی گونه های بیابانی و کویری است استان کرمان بر اساس آب و هوا و خاک و سایر شرایط جغرافیایی،از پوشش گیاهی متفاوتی بر خورداراست که در مقایسه با کشور درصد کمتری از جنگل را داراست و بیابان های آن پهنه بیشتری را در بر گرفته اند: تعداد ۲۸۵ گونه گیاه دارویی از ۲۰۰ جنس و ۷۱ تیره در این استان شناسایی گردیده که. ۷۲درصد گونه ها با فرم رویشی علفی و ۱۱٫۳درصد بوته ها نیمه خشبی می باشند.ازپرندگان درمعرض انقراض آن: عقاب طلایی، شاهین، هوبره، تیهو، پری شاهرخ، سینه سیاه، دلیجهواز پرندگان حمایت شده بومی دراج و جیرفتی رامیتوان نام بردٰ؛ از گونه‏های جانوری در معرض خطر: خرس سیاه آسیایی، یوزپلنگ آسیایی، گورخر، جبیر،زاغ بور و هوبره می باشدکه ازگونه های آسیب پذیر استان میتوان به: رودک عسل خوار وعقاب دو برادر اشاره نمود.گونه‏های گیاهی این استانزیتون وحشی، انارشیطان وداغداغان درختان کهور، ارس، سرو کوهی هستند که به دلیل خشکسالی در معرض خطر انقراض قرارگرفته اند. گونه های مهم سردسیری وگرمسیری استان عبارتنداز : الف – گیاهان گرمسیری و نواحی خشک بیابان شامل:درختان گز ،تاغ ، قیچ ، کنار ، کهور ، بادام کوهی واُکالیپتوس که به طور طبیعی در منطقه می رویند و درختانی مانند مرکبات ، خرما ، موز ، صیفی جات نیز دراین نواحی کشت می شود. ب – گیاهان سردسیری که عبارتند از : درخت بِنه (پسته کوهی) ، اَلُوک(بادام کوهی) ،گَوَن (کتیرا) .