سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا رئیسی للری – دانشگاه الزهرا تهران
مریم کشاورزی –
نسرین فراست – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

یکی از۴گونه Prosopisjuliflor شناخته شده جنسProsopis درایران است که بومی جنوب و شمال امریکا بوده و با شرایط آب و هوایی ایران بخصوص نواحی جنوبی و جنوب غربی سازگار است صفات ریخت شناسی این گونه درجمعیت های مختلف آن بسته به محل رویش دارای تنوع است به منظور بررسی میزان تنوع بین جمعیت های مختلف این گونه درایران دراین پژوهش به ارزیابی صفات ریخت شناس اینگونه درایران پرداخته شده است درمجموع ۷۵ صفت کمی وکیفی ریختی در۲۰جمعیت از اینگونه بررسی شد با تجزیه و تحلیل داده های ریختی با نرم افزار SPSS ver16 ارزش صفات درتفکیک جمعیت ها مورد بررسی قرارگرفت