سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو حاجی شریفی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
کیوان کیانفر –
آزیتا حاجی شریفی –

چکیده:

ایجاد تسهیلات ویژه حمل ونقل عمومی و تنوع آن درشهرهای بزرگ ازنیازهای اساسی رشد و توسعه شهری محسوب می شود. باتوجه به بالا بودن هزینه اجرایی کردن انواع پروژه های شهری، عدم وجود برنامه ریزی دراین راستا سبب به وجودآمدن مسایل پیچیده درسیستم حمل ونقل شهری خواهدشد. تنوع در سیستم‌های حمل و نقل عمومی در شهرها (مترو، قطارسبک شهری، اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و ماشین‌های سواری و غیره) همراه با انطباق مناسب با کاربری زمین، ملاحظات زیست محیطی و دسترسی آسان و مطلوب از جمله اصولی است که اخیرا در برنامه ریزی‌های شهری توجه بسیاری بدان شده است. و این در حالی است که اصول برنامه ریزی در برخی از محله‌های شهر تهران نشان از گام برداشتن در راستای اجرایی کردن این سیاستهای نوین دارد. محله‌های هفت حوض و مدائن نیز از جمله محله‌هایی هستند که توانستند در راستای ایجاد تسهیلات در حمل و نقل عمومی، با تنوع در سیستم حمل و نقل گام بردارند. تحقیقات نشان می‌دهد که این دو محله با دارا بودن ‌انواع متنوعی از سیستم‌های حمل و نقل شهری به همراه ایجاد پوشش مناسب در سطح منطقه زمینه مناسبی برای سفرهای متنوع و آسان برای ساکنان این منطقه فراهم کرده اند. این تحقیق از نوع ماهیت ،کاربردی و از نوع روش، تحلیلی –توصیفی می باشد.