سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید طبیعی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

پارک ملی دریایی نایبند با وسعتی در حدود ۴۹۸۱۴ هکتار در ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر در مختصات جغرافیایی ۵۲٫۳۴ تا ۵۲٫۵۱ طول شرقی و ۲۷٫۱۲ تا ۲۷٫۱۳ عرض شمالی واقع شده است. این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات جمعیتی و تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآ بچر زمستان گذران و با استفاده از سرشماریهای نیمه زمستانه سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ صورت گرف ته است . بر اساس نتایج این تحقیق در طول این مدت ۵۵ گونه پرنده آبزی و کنار آ بچر متعلق به ۱۳ خانواده و پنج راسته در پارک ملی دریایی نایبند شناسایی و سرشماری گردیده است. در طول این مدت خانواده کاکاییانLaridae) با ۷۰/۸۱ درصد بیشترین فراوانی و خانواده های مرغابیان Anatidae) و سلیم خرچنگ خواریان Dromadidae) هرکدام با ۰/۰۱ درصد فراوانی دارای کمترین فراوانی بوده است . با استفاده از شاخص تنوع گونه ای شانون – وینر مشخص می گردد که در بین سالهای مورد بررسی سال ۱۳۸۲ دارای بیشترین تنوعگونهای H′ =۲/۰۷ و سال۸۳ ۱۳ دارای کمترین تنوعگونهای (H′ =۰/۸۶ بوده است.