سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امید طبیعی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مریم جولایی – کارشناس محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات جمعیتی و همچنین تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستانگذران وبا استفاده از سرشماریهای نیمه زمستانه ۱۰ ساله در تالاب کافتر واقع در استان فارس صورت گرفته است. تالاب کافتر با وسعتی در حدود ۴۸۰۰ هکتار در جنوب شرقی شهرستان اقلید و در استان فارس در حد فاصل ۳۰ درجه و ۳۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه طول شرقی واقع شده است. به منظور مطالعه تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبچر تالاب کافتر و محاسبه تراکم و شاخصهای تنوع، اطلاعات خام مربوط به سرشماری نیمهزمستانه پرندگان آبزی طی یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۷۷ لغایت پایان سال ۱۳۸۶ از اداره کل حفاظت محیطزیست استان فارس تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق در طول این مدت ۵۰ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی متعلق به ۱۲ خانواده و شش راسته در این تالاب مورد شناسایی قرار گرفته و در آن زیست مینمایند. در طول این مدت خانواده مرغابیان با۶۶/۲۶ درصد بیشترین فراوانی و خانواده اکراسیان با ۰/۰۲ درصد دارای کمترین فراوانی در تالاب کافتر بوده است