سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید طبیعی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

منطقه حفاظت شده مند با وسعتی در حدو د ۵۳۷۰۵ هکتار در ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر در مختصات جغرافیایی ۵۱٫۱۵ تا ۵۱٫۳۵ طول شرقی و ۲۷٫۱۵ تا ۲۸٫۴۵ عرض شمالی واقع شده است. این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات جمعیتی و تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآ بچر زمستان گذران و با استفاده از سرشماریهای نیمه زمستانه سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ صورت گرف ته است . بر اساس نتایج این تحقیق در طول این مدت ۶۸ گونه پرنده آبزی و کنار آ بچر متعلق به ۱۵ خانواده و شش راسته در منطقه حفاظت شده مند شناسایی و سرشماری گردیده است در طول این مدت خانواده کاکاییانLaridae) با ۲۷/۴۶ درصد بیشترین فراوانی و خانواده کشیمیان (Podicipedidae با ۰/۰۴ درصد فراوانی دارای کمترین فراوانی بوده است . با استفاده از شاخص تنوع گونه ای شانون- وینر مشخص می گردد که در بین سالهای مورد بررسی سال ۱۳۸۷ ۲۰۰۹ دارای بیشترین تنوعگونه ای H=2/78 و سال ۱۳۸۶ ۲۰۰۸ دارای کمترین تنوعگونهایH′ = ۲/۱۳ بوده است.