سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا کریمی –

چکیده:

تغییرات سریع در دنیای امروز سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است. اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و روشهای نوین از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده می کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست که در تبیین و تشریح کیفیت در سازمانها بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. در این مقاله کوشیده شده است تا کاربر و نقش مدیریت دانش در نوآوری ارائه خدمات به مسافرین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مقله ضمن تشریح مفاهیم بنیادین مدیریت دانش به بیان رویکرد وجود دانش در استقرار و بکارگیری آن دیدگاه به عنوان یک ضرورت در موفقیت و جایگاه در عرصه رقابتی امروز پرداخته می شود.