سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداله دینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مرتضی احمدی – دانشیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
عدالت آزاد –

چکیده:

در این پژوهش مدل المان محدود برای مدل سازی تنش های حرارتی و مکانیکی ناشی از سوراخ کاری با لیزر ND:YAGدر نمونه سنگ های مخازن هیدروکربوری به کار گرفته شده است. برای این منظور از نرم افزار آباکوس (ABAQUS) در تحلیل های حرارتی و مکانیکی استفاده شده و در آن، خصوصیات حرارتی سنگ مخزن از قبیل هدایت حرارتی، چگالی و ظرفیت گرمایی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان داد که در اطراف سوراخ ناشی از لیزرکاری، تمرکز تنش شدیدی به وجود آمده و این تمرکز تنش تا فاصله چند برابر از سوراخ، نسبت به مقاومت سنگ آهک که با آزمایش بار نقطه ای برابر ۴۸ مگاپاسکال تعیین شده، بیشتر است. و همین امر قطعاً باعث ایجاد ترک و شکستگی در سنگ شده و متعاقب آن، باعث افزایش تراوایی و درنهایت افزایش بهره وری و ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز خواهد شد.