سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا صالحی سلمی – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی
سلیمه هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
ابوطالب جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی

چکیده:

بادنجان یکی از سبزیهایی است که کشت و پرورش آن در حال گسترش است و یکی از مشکلات تولید آن آسیب دیدن نشاها در هنگام انتقال است که می تواند با مقاوم سازی پیش از انتقال برطرف شود یک روش مهم مقاوم سازی که امروزه در کشورهای اروپایی رایج است مقاوم سازی با روش تنش مکانیکی می باشد هدف از این بررسی معرفی این روش و همچنین اثر آن بررشد و نمو بادمجان می باشد بدین منظور دانهال های بادنجان در مرحله ۶ برگی به وسیله یک دستگاه لرزاننده چرخشی ۱۲۵ دور در دقیقه به مدت های ۳ ، ۶ و ۹ و ۱۲ دقیقه همراه با تیمار شاهد بدون لرزاندن مورد تنش مکانیکی قرار گرفتند. فاکتورهای مورد بررسی شامل طول ساقه ، قطر ساقه وزن خشک شاخساره میزان کلروفیل و زمان گلدهی بود نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان تنش مکانیکی طول ساقه قطر ساقه وزن خشک شاخساره و میزان کلروفیل کاهش یافت.