سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضاقلی میرفخرایی – استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،
مجید محمدی – استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

تنش دماهای پایین تولید غلات را در مناطق سرد محدود میکند و در بعضی از سالها خسارات فراوانی وارد میسازد. در فصل بهار همزمان با شروع رشد گندم، تحمل این گیاه به دماهای پایین کاهش پیدا میکند و هر یک از مراحل رشد آن، ممکن است با سرما مواجه گردد و در نتیجه برخی از قسمتهای گیاه با توجه به مرحله نمو گندم صدمه ببیند. بررسیهای میدانی در فصل بهار سالهای ۱۳۸۹ و ۹۰ از مزارع استان خراسان شمالی، استان تهران و استان زنجان نشان میدهد که انواع خسارتهای ناشی از سرمای بهاره در مرحله رشد زایشی مانند سفید شدن سنبله و ریشکها، عقیم شدن گلها، خشک شدن برگ پرچم و دفرمه شدن سنبله باعث میگردد و مرحله گلدهی حساسترین مرحله حیات این گیاه نسبت به تنش مذکور و وقوع خسارت میباشد.