سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد شکری – کارشناس مکانیک – پالایشگاه اراک
رضا ابراهیمی ناغانی – کارشناس مکانیک – پالایشگاه اراک
سعید رستمی – کارشناس مکانیک – پالایشگاه اراک
رمضان محمدی – کارشناس مکانیک – پالایشگاه اراک

چکیده:

پره های ثابت توربینهای بخار در یک توربین چند مرحله ای ، سیال را از یک مرحله به مرحله بعد هدایت می نماید.این پره ها در پالایشگاه اراک به دو طریق به دیسکهای نگهدارنده خود متصل می شود.یکی اتصال از طریق جازدن در ش یارهای نگهدارنده و دیگری اتصال جوشی . در محل اتصال پره های نوع شیاری تا به حال هیچگونه مشکلی مشاهده نگردید. ولی در نوع جوشی پس از حدود ۱۳ سال کارکرد در محل اتصال جوش پره با دیسکها گسیختگی رخ داده است . علت این گسیختگی را می توان تنش همراه با خوردگی دانست.در این مقاله به بررسی تأثیر تنشهای حرارتی حالت پایا که ناشی از اختلاف دمای روشن وخاموش بودن توربین می باشد پرداخته شده است . هندسه واقعی پره با نرم افزار CATIA مدل ومورد تحلیل تنش حرارتی حالت پایا قرار گرفته است . مشاهده گردید که در نقاط محل اتصال پره با دیسکه ا تمرکز تنش ایجاد می شود به طوریکه مقدار تنش از حدتسلیم نیز فراتر می رود. لذا تنشهای حرارتی فوق می تواند عامل مهمی برای ایجاد گسیختگی باشد . تأثیر پارامترهای مختلف بر تنشهای ایجاد شده بررسی شد .مشاهده گردید که با افزایش پارامتر های : اختلاف دما ، ضریب انبساط حرارتی ، مدول یانگ و سطح مقطع پره تنش های بحرانی بیشتر شده و با افزایش طول پره این تنشها کاهش می یابد