سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرعلی محمدی – استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
سجاد جاوید – گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

با استفاده از روش نگاشت کانفرمال و حل معادلات پیوستگی و ممنتم برای جریان سیال یکنواخت و دائمی در کانال روباز مستطیلی با جدار صاف تنش های متوسط برشی کف و دیواره محاسبه شده و روبط بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و نتیجه گیری شده است که معادلات بدست آمده با درصد خطای بسیار کمی در حدود ۵,۵ % با نتایج آزمایشگاهی مقابقت دارند.در انتها فرمول تجربی دیگری ارائه و بررسی شده است.