سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک
سعید مهرابیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

دراین مقاله تنشهای پسماند حرارتی در استوانه های جدارضخیم با یک لایه پوشش محافظ حرارتی ساخته شده ازمواد تابعی برروی سطح داخلی آن محاسبه خواهد شد بعد از فرایند پوشش دهی و درطی سرد شدن استوانه و پوشش تا دمای محیط به علت وجود اختلاف بین خواص حرارتی و مکانیکی پوشش و فلز پایه تنشهای یدراستوانه و وپوشش ایجاد می شود که تنشهای پسماند حرارتی نامیده می شود به منظور بدست آوردن تنشهای پسماند حرارتی ازمدل استوانه چندلایه برای مدلسازی پوشش ساخته شده از مواد تابعی استفاده شده ست با درنظر گرفتن شرایط سازگاری درمحل اتصال هر لایه از پوشش و شرایط تعادل در راستای محور استوانه مقادیر نیروی محوری هرلایه و فشار درمحل اتصال لایه ها بدست آمده و درنتیجه توزیع تنشهای پسماند حرارتی شعاعی محیطی و محوری در استوانه و پوشش بدست می ایند با ارایه یک مثال عددی تاثیر ضخامت پروفیل تغییرات خواص و ضریب انبساط حرارتی پوشش در توزیع تنشهای پسماند حرارتی مورد بررسی قرارخواهد گرفت.