سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره دهقانی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ش
محمد حسین ابجدیان – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
زهرا زمانیان – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

جهت انجام عملیات دفن بهداشتی مهمترین گام انتخاب محل مناسب دفن می باشد . چرا که شدت و حجم بالای آلودگی ناشی از دفن پسمان می تواند صدمات جبران ناپذیری به پیکره محیط زیست وارد نماید . یکی از روش های مورد استفاده جهت تناسب مکان یابی محل دفن استفاده از شاخص الکنو است . پس از بررسی سطح آب زیرزمینی ، نوع خاک و میزان بارندگی در لند فیل شیراز به عنوان یکی از بزرگترین سایت های دفن بهداشتی کشور ، تناسب آن با شاخص مذکور ارزیابی شده که درد نهایت امتیاز به دست امده بین ۲۲/۱ تا ۳۵ متغیر بود و با توجه به استاندارد های موجود ساخت لایه با هدایت هیدرولیکی مناسب پیشنهاد شد.