سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاشم زمانیان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر صالحی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف این مقاله تعیین تمرکز تنش تمرکز تنش در در یک ورق تک لایه ی مرکب اورتوتروپ با حفره های مدور به صورت عددی میباشد. قطعاتی که دارای سوراخ دایره ای شکل هستند کاربردهایزیاد و متفاوتی دارند. وقتی که این قطعات تحت اثر بار های کششی داخل صفحه قرار می گیرند, در اطراف سوراخ تمرکز تنش ایجاد می شود، در قطعات فلزی محل تمرکز تنش کاملاً شناخته شده است. برای تعیین اثر سوراخ در قطعات کامپوزیتی نیز می توان این نوع قطعات را مشابه نمونه فلزی تحت اثر بارگذاری محوری درون صفحه قرار داد و در نتیجه محل و اندازه تنش کشش حداکثر را به دست آورد سپس با تعیین ضریب تمرکز تنش، نمودارهایr/dدر برابر ضریب تمرکز تنش را رسم کرد. در نتیجه با استفاده از این نمودارها می توان ضریب تمرکز تنش را برای قطعات مختلف به دست آورد. در این مقاله با مدل سازی یک ورق تخت اورتوتروپ از جنس اپوکسی/ گلاس ۱ با حفرههای دایروی در فضای نرم افزارABAQUSو مش بندی مناسب آن، محل تجمع بار و مقدار تنش ماکزیمم از روش المان محدود به دست آمده و نمودار تمرکز تنش بر حسب r/dبه روش المان محدود ترسیم شده است و با نمودارهای تمرکز تنش به دست آمده از روش هیوود ۲ مقایسه شده است.و در قسمت آخر این مقاله روشی برای کاهش تمرکز تنش ورق اورتوتروپ با حفره ی دایروی ارائه شده است.