سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا غلامحسینیان – کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی
جینا خیاط زاده –
سیدحسین حسینی –

چکیده:

ماهی قزل آلاOncorhynchusmykiss از گونه های باارزش خانواده آزاد ماهیان میباد و اطلاعات درمورد مراحل رشد و نمو پوست آن اندک است شناخت ساختار درم احتمالا مارا درشناخت مسیر رشد و نمو پوست و همچنین تشخیص درمانی ببیماریهای پوستی ماهی کمک خواهد نمود لاروهای ماهی قزل الا از روز ۱تا۳۰ پس از تخم گشایی ۳۰-۱dph تهیه درفرمالین ۱۰ درصد بافری فیکس و درهرمرحله جنینی ۱۰ قطعه لارو وارد مراحل آماده سازی بافتی شد برشهای ۷ میکرونی بعداز رنگ امیزیپاس آلسین بلو۲٫۵ph با میکروسکوپ نوری مطالعه و زمان بندی مراحل رشد و نمو لایه درم پوست و ترکیبات قندی موجود درآنها درسه دوره زمانی ۱۰ روزه گزارش شد دردوره اول درم شبکه گسترده ای ازسلولهای مزانشیم تمایز نیافته بهمراه تعدادمعدودی از کروماتوفورهای سیاه رنگ بود و پاسخ بسیارضعیفی به رنگ آمیزیهای هیستوشیمیایی از خود نشان داد تا انتهای دوره سوم درم به صورت بافت همبند تمایز یافته بهمراه رشته های کلاژن متراکم قابل مشاهده بود که به رنگ آمیزی های السین بلو و pas پاسخ مثبت شدید نشان داد.