سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهناز کبریتی – دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
رحیم پیغان – دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران
بابک محمدیان – دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران

چکیده:

به منظور تعیین غلظت بهینه حمام نمک و ضایعات بافتی ناشی از آن برروی کبد ماهیان انگشت قد کپور نقره ای بمدت ۲۴ ساعت در معرض شوری های ۴ ، ۶ ، ۸، ۱۰ و ۱۲ گرم در لیتر و جهت حمام کوتاه مدت بمدت ۱ ساعت در معرض شوری های ۴ ، ۸، ۱۶ ، ۲۴ و ۳۰ و ۳۶ گرم در لیتر قرارگرفتند سپس علائم رفتاری مرگ و میر و تغییرات میکروسکوپیک بافت کبدمورد بررسی قرارگرفت در حمام کوتاه مدت تلفات از شوری ۲۴ گرم در لیتر آغاز و در ۳۰ و ۳۶ گرم در لیتر به ۱۰۰ درصد رسید در حمام طولانی مدت تا شوری ۱۲ گرم در لیتر مشاهده نشد ضایعات مشاهده شده کبد در هر دو حمام شامل ادم، دژنراسیون، و پرخونی بوده کهدر هر دو حمام با افزایش غلظت نمک شدت ضایعات مذکور افزایش یافتند. افزایش شوری تفاوت معنی داری در تعداد هپاتوسیتها درواحد سطح نشان نداد اگرچه در حمام طولانی مدت دارای روند صعودی بود.