سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر نادعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی، دانشگاه شهرکرد
سیف اله فلاح – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

استفاده بهینه از منابع آب به عنوان محور توسعه کشاورزی بایستی مورد توجه قرار گیرد، در این راستا گسترش سیستم های آبیاری بارانی به لحاظ توانمندی زیاد در توزیع آب با راندمان قابل توجه، راهکاری مطمئن برای استفاده بهینه از منابع آب است، شناخت عوامل موثر بر یکنواختی توزیع و میزان تلفات آب در آبیاری بارانی نیز اهمیت زیادی در افزایش کارایی کاربرد آب به منظور ارائه راهکارهایی جهت توسعه و بهره برداری بهینه از منابع آب موجود ضروری می باشد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر باد بر توزیع آب در سیستم های آبیاری بارانی و ارائه زمان مناسب جهت آبیاری به منظور کاهش تلفات در مزارع شهرکرد انجام گردید. بدین منظور سرعت باد شبانه و روز فصول زراعی سال متوالی از سال ۱۳۸۵ با استفاده از داده های سینوپتیک جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار سرعت باد در ساعات بین ۹ صبح تا ۱۸ عصر است و کمترین سرعت باد بین ساعات ۲۱ تا ۶ صبح است. میزان تلفات آب در طی ساعات روزانه ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد بالاتر از آستانه تلفات بود ولی در سه ماه تابستان نزدیک به آستانه تلفات بود. بنابراین برای جلوگیری از تلفات آب توسط باد در سیستم آبیاری بارانی توصیه می شود که آبیاری بویژه در فصل بهار در ساعات شبانه انجام شود