سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی روشنی ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
اصغر نگاهبان – کارشناسی عمران

چکیده:

خرابیهای مشاهده شده درساختمانها طی زلزله های اتفاق افتاده درطول سالیان نیاز مبرم به مقاوم سازی سازه ها را نشان میدهد اعضای بتنی مسلح اعضای کلیدی مقاوم در برابر بارها یوارده به شمار می آیند لذا مقاوم کردن آنها دربرابر نیروهای وارده می تواندنقش مهمی را در مقاوم سازی کل سازه ایفا کند درچنددهها خیر استفاده از کامپوزیت های frp برای مقاوم سازی تیرهای بتنی مسلح درکل دنیا گسترش یافته است این مواد با اعمال یک فشارجانبی متغیر درطول بارگذاری باعث بهبود عملکرد سازه می شوند استفاده ازا ین مواد به دلیل خصوصیاتی چون مقاومت دربرابرخوردگی وزن کم نسبت مقاومت به وزن بالا درمقایسه با مصالح سنتی و مقاومت کششی بالا روزبروز بیشتر می شود این مقاله نحوه محاسبه تقویت خمشی تیربتنی با اضافه نمودن FRP درناحیه کششی مقاطع مستطیلی و T شکل را مورد بررسی قرار میدهد همچنین مفاهیم اساسی ارایه شده م یتواند برای هرشکل هندسی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد