سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رحیم دباغ – هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
رامین قاری زاده بیرق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

در این مقاله تقاضای واردات محصولات فولادی تخت برآورد و تخمین می شود. متغیرهای تولید ناخالص داخلی، قیمت داخلی، قیمت وارداتی، نرخ ارز در بازار سیاه به نرخ ارز رسمی، به عنوان متغیر توضیحی استفاده شده است. نتایج حاصل در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور قابل استفاده است. با توجه به اهمیت این کالا به عنوان یک کالای سرمایه ای- واسطه ای، واردات کالا منع نمی شود. بر اساس نتایج بدست آمده، ضریب متغیر نرخ ارز ۰/۷۰۶۹ می باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در نرخ ارز، واردات محصولات فولادی، تخت ۰/۷۰۶۹ واحد تغییر می کند. همچنین حساسیت واردات به تغییرات قیمت وارداتی محصولات فولادی تخت ۱/۰۱۵۲- است؛ یعنی به ازای یک واحد تغییر در قیمت وارداتی محصولات، تقاضای واردات به میزان ۱/۰۱۵۲ کاهش می یابد. ضریب متغیر قیمت داخلی محصولات فولادی تخت نیز، ۰/۹۹۸۴ برآورد می گردد.